Møder og referater

Årsmøde

DN Favrskov afholdt årsmøde onsdag den 11. november i Uhresalen

Før mødet var der et velbesøgt foredrag;
Fredning? Hvorfor ikke bare frivillige aftaler?

Leder af DNs fredningsafdeling, Birgitte Bang Ingrisch fortalte om DNs store arbejde med fredninger.


Loven om fredninger har netop haft 100 års jubilæum og mange af de områder i Danmark, der i dag ligger som meget værdifulde landskaber med rig natur til gælde for os alle er fredet på initiativ fra DN. Se mere om fredninger på hjemmesiden!

I Favrskov har vi to fredningsprojekter i gang for tiden, og derfor var der mødt en del af de berørte lodsejere, som var aktive i debatten.

 

Læs DN Favrskovs årsberetning og referat fra mødet.

Du kan også se formandens præsentation her!