Arrangement

Arsmøde på InSide i Hammel

DN Favrskov har afholdt årsmøde - og Maria Reumert Gjerding var med !

DN Favrskov har afholdt årsmøde tirsdag den 20. november på InSide i Hammel

Årsmødet var et eksklusivt møde med DN's nye præsident Maria Reumert Gjerding, der fortalte om fremtidens grønne Danmark og om DNs politik for Natur, Miljø og Klima. Efter indlægget var det muligt at stille spørgsmål

Der var 44 personer til stede under Marias oplæg, og langt de fleste var medlemmer, som deltog i det efterfølgende årsmøde, der blev afholdt i henhold til vedtægterne.

Alfred Borg fremlagde bestyrelsens beretning, som blev debatteret med de fremmødte. Så var der var valg til bestyrelsen og Alfred Borg blev genvalgt for en 3-årig periode og der var nyvalg til Erik Eeberg Madsen, ligeledes valgt for 3 år.

Suppleanterne Niels Jørgen Sørensen og Signe Henriksen blev genvalgt for 1 år. 

Se formandens præsentation her!