Nyhed

Beskyt naturen på digerne

På få år er der fjernet kilometervis af træer fra Danmarks gamle jorddiger, ligesom også levende hegn fældes i større omfang. Det kan gøre uoprettelig skade på naturen og arterne i det åbne land.

På ganske få år er der ryddet kilometervis af gamle jorddiger i Danmark. Træerne på jorddigerne kan være over 200 år gamle, og de udgør vigtige levesteder for fugle, flagermus og insekter i de dele af Danmark, hvor der er landbrug og mange marker - og meget lidt natur.

Som Danmarks længste insekthotel på omkring 35.000 kilometer markerer de gamle jorddiger med deres vilde bevoksning af træer, krat og græsser sig i det ellers monotone landskab af dyrkede jorde.

Mange steder i landbrugslandet er jorddigernes blandede vegetation og gamle træer det eneste natur, der er tilbage. Derfor er der god grund til at kæmpe for at bevare det.

Skriv under for at beskytte træerne på digerne her