Nyhed

Vellykket tur ved Kollerup Gods

Danmarks Naturfredningsforening har gennemført en særdeles vellykket tur ved Kollerup Gods med fokus på reliktplanter.

Mandag aften den 18. juni gennemførte 35 Favrskovborgere turen med fokus på reliktplanter. Det er helt særlige planter, der findes ved herregårdsdiger, klosterruiner etc. De er rester af en lokal dyrket flora.   Mange blev førhen anvendt som lægeplanter, prydplanter eller som køkkenurter.  Vi så sjældne planter som: læbeblomsten Hjertespand, kurvplanten Balkan-Gemserod, Italiensk Arum fra arumfamilien,  Bølgekronet Storkenæb fra storkenæbfamilien, Høst-Tidløs fra tidløsfamilien, skærmplanten Sødskærm og Bleg Kongelys fra maskeblomstfamilien. Vore kompetente guider denne aften var Peter Wind fra Århus Universitet og Anne Murmann fra Steno Instituttet. Vejret var med os. Og alle gik derfra meget klogere på disse specielle planter.