Klima Favrskov holder klimaarrangementer i ugerne 11 og 12

 Der er ved at tegne sig et program for klimaugerne med virksomgemhedsbesøg og foredrag som sidste år, og der arbejdes med flere nye projekter:

- Kunstgruppen arbejder med at lave en event med kunstindslag inspireret af gentænkning af Noahs ark, hvor vi redder klodens truede dyr.

- Der kommer en genbrugs workshop, hvor man kan komme og lære/prøve en masse sjove ting. Måske bliver det: Dyrk dine egne champignon i kaffegrums, sy tasker af alternative materialer, insekthoteller fra bræddestumper mm.

Vi arbejder også med at lave en minikonference om den svære problematik med at udnytte genbrugeligt affald noget bedre.

- Busture med ekskursioner for skoleklasser til udvalgte klima-hotspots i kommunen, hvor man synliggøre nogle af de tiltag der gøres her og få mere viden herom. Fx klap en vindmølle, tjek et biogasanlæg, grav i tørvelaget i et vådområde, hop i en stak flis.
Projektet er et ”Grønt Guld projekt” i DN Favrskov, hvor Veluxfonden sponsorerer omkostningen til busser.

Tovholder: 
Anne Bruun de Neergaard, Aidt,  8881  Thorsø
Tlf. 86 96 64 45, mob 21 65 99 41 - E-mail: neergaard.anne@gmail.com">neergaard.anne@gmail.com

Favrskov Klimauger - fra 12. til 25 marts 2018