Har du lyst til at blive aktiv i Naturplejegruppen kontakte tovholder for gruppen:  
Alfred Borg, Tlf. 8698 7711, e-mail: favrskov@dn.dk.

Naturpleje i fattigkær ved Vejerslev skov