Vi gør en særlig indsats overfor invasive arter i vores Bjørneklobande, der rydder Kæmpe Bjørneklo langs flere af vore årer. Her kommer du ud til fantastiske steder, hvor man ellers aldrig kan komme.

Har du lyst til at blive aktiv i Naturplejegruppen kontakte tovholder for gruppen:  
Alfred Borg, Tlf. 5127 2511, e-mail: favrskov@dn.dk.