Favrskovruten består af et netværk af hovedruter: Banestien, Gudenåstien, Lilleåstien, Øst-sporet, Skovsti Skivholme til Voer Mølle, Skovsti Søbyvad til Hinnerup og Vest-sporet samt et netværk af lokalruter rundt i landsbysamfundene

Spor i Landskabet er stier, der giver befolkningen mulighed for at opleve sider af den danske natur, som ellers ikke er tilgængelige for offentligheden. Det sker ved frivillig etablering af vandrestier på privat jord, både i skove og i det åbne land.

Ud over ovennævnte stier findes du beskrivelse af flere på siden om DN Favrskovs stigruppe og på Naturstyrelsens hjemmeside.

Trækstien ved Ulstrup

Ved trækstien i Ulstrup er der opsat informationstavler - se kortet og informationstavlerne

Der er supplerende oplæysninger på QR-kode om:
Vedligeholdelse af åen
Geologi ved Hagenstrupparken
Hvor er det godt at fiske?
At fiske gedder