Høringssvar

Høringssvar vedr. Råstofplan 2020

Danmarks Naturfredningsforenings afdelinger i Østjylland har sende et samlet høringssvar til Region Midts forslag til Råstofplan 2020.

Danmarks Naturfredningsforening har en politik på råstofområdet, da Indvinding af råstoffer på land er et stort indgreb i landskabet, der kan have en række konsekvenser for natur og miljø, og derfor har vi valgt at fremsende vores synspunkter.

Se Regionens forslag her! og læs vores høringssvar her!