Guldblomme (Arnica montana) findes i Søftendalen - se den på fotos fra vores tur på vilde blomsters dag.

 Levested: Guldblomme vokser på heder og anden mager bund. Den er ikke konkurrencestærk over for lyngen, men findes typisk, hvor lyngen har været brændt af, skrællet af, eller på anden måde hæmmet.

Udbredelse: Guldblomme er gået meget tilbage på grund af indskrænkningen af hedearealerne og må nu betegnes som sjælden eller temmelig sjælden i Midt-, Vest- og Nordjylland - og ellers næsten fraværende. - Den har tidligere fandtes få steder på Øerne (Nordsjælland), men findes næppe længere øst for Storebælt, men har stadig få forekomster på Fyn.