Gennem de senere år, har vi blandt andet været involveret i og øvet indflydelse på:

 • Lokalplaner, kommuneplaner og regionplaner
 • Miljø, energi- og klimaspørgsmål
 • Naturkvalitetsplaner
 • Placering af nybyggeri
 • Planer om udstykninger
 • Indgreb i beskyttede naturområder, overdrev, skove, enge, søer og vandløb
 • Genopretning og pleje af naturområder
 • Vandløbsvedligeholdelse og målsætning for renhed
 • Vedligeholdelse af vejkanter og andre småbiotoper
 • Rensningsanlægs drift og effektivitet
 • Grundvandsbeskyttelse og –planlægning
 • Godkendelser af bebyggelse i det åbne land
 • Udvidelser af landbrugets kvæg- og svinehold
Afdelingen kan benytte sig af sine klagerettigheder i forbindelse med kommunale dispensationer, når lovmæssige beskyttelseslinier eller fredede områder krænkes på en urimelig måde.

Lokale grønne partnerskaber

Desværre er Miljø og Fødevareministeriets tilskudsordningen Lokale Grønne Partnerskaber ophørt med udgangen af 2015. Det er derfor ikke længere muligt at søge midler herfra til naturprojekter.

DN Favrskov har været deltager i en række grønne partnerskaber til gavn for naturen og naturformidlingen. Adgangen til Gudenåen er nu er mulig en stor del af  året. Afslutningen af projektet Trækstien ved Ulstrup og færdiggørelse af Dannebrogspladsen pågår fortsat.  

 

DN Favrskov har haft en repræsentant i styregruppen for: