Det gør vi på forskellige måder:

 • Vi deltager i debatten med kommunen, naturstyrelsen og erhvervslivet om den offentlige planlægning.
 • Vi følger styrelsens og kommunens afgørelser efter natur- og miljølovgivningen.
 • Vi laver projekter og kampagner.
 • Vi laver ture og andre arrangementer.
 • Vi søger at være naturens og miljøets fortalere på en konstruktiv måde, som giver resultater.

Afdelingen tager også initiativer til projekter f.eks.til:

 • naturpleje
 • etablering af stier
 • turer i naturen
 • arrangere  friluftsaktiviteter
 • formidling af miljø kendskab
 • formidling af klima informationer.
Det er centralt i afdelingens arbejde at overvåge bevarelsen og beskyttelsen af vores naturressourcer og fredede områder. Dette gøres i forbindelse med regionale-, kommunale- og lokalplanlægningsprocesser.