Kommunedyret

Ved årsskiftet 2006/07 sendte daværende miljøminister Connie Hedegaard en nytårshilsen i form af et postkort til alle landets borgmestre for at gøre opmærksom på de nye forpligtelser kommunerne har fået vedrørende naturen. Samtidig fik hver kommune tildelt en truet dyreart, som kræver særlig opmærksomhed. I den forbindelse har Favrskov Kommune fået tildelt Grøn Kølleguldsmed som ansvarsart. 

 

Andre sjældne og/eller truede arter

Ud over Grøn Kølleguldsmed findes der i Favrskov en række sjældne dyr og planter. I fredningen på Bølmesbakke/Busbjerg skal specielt  fremhæves de 2 arter af edderkopper: den flotte mariehøneedderkop samt Danmarks eneste fugleedderkop tapetser-edderkoppen (også kaldet nordlig fugleedderkop), som findes i kolonier på varme, sydvendte skråninger og trives godt i tørt og bakket landskab som Bølmesbakke.

Den blev tidligere vurderet uddød i Danmark, men blev i 1994 genfundet i Midtjylland. Siden er den fundet flere steder i Danmark, herunder også ved Bølmesbakke.

I området er der observeret flere fugle såsom grønspætten, rødstjerten og skovpiberen. Grønspætten er sky, og høres derfor oftere end den ses. Den har et karakteristisk kald der lyder som ”kjykjykjykjy”.

 

Sjældne planter

På Lysnet, i Søftendalen, I Lilleådalen og en række andre sender vokser orkideer (især maj gøgeurt), som blomstrer flot violet i maj og juni måned. Det skal dog nævnes, at alle orkideer i Danmark er fredede, hvilket betyder at de ikke må plukkes.