Med sine 131 meter over havet er Lysnet landets niende højeste punkt og et markant højdedrag i det østjyske landskab mellem Hadsten og Langå.

Umiddelbart syd for Lysnet ligger to efterladte lergrave, hvor der er mulighed for se de mere end 40 millioner år gamle lerlag fra Eocæn.

Fredningsnævnet for Midtjylland, Østlig del, har den 22. oktober 2019 truffet afgørelse om fredning af Lysnet og om erstatning i anledning af fredningen. Fredningen omfatter i alt ca. 58 ha.

Denne fredning omfatter udelukkende udsigen fra Lysnet, og ikke de værdifulde overdrevsarealer. Danmarks Naturfredningsforening har derfor indbragt afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

 

 

Billedet viser dalen er med den flade dalbund og terrasserne op af dalsiden.
Set fra åens sydside over mod Rønge Hule

Dele af byrådet afviste i 2018 at være medrejser på fredningsforslaget for Gudenådalen. Byrådet besluttedes istedet, at forvaltningen skal forsøger at lave frivillige aftaler om adgangen til Gudenådalen og bevoksningen i ådalen.

Danmarks Naturfredningsforening er positiv over for dette arbejde, og har stillet det udarbejdede fredningsforslag til rådighed. Der arbejes stadig på sagen.