Hvis du vil give en hånd til naturen og samtidig få godt kammeratskab og gode naturoplevelser kontakt: Alfred Borg, Tlf. 5127 2511, e-mail: favrskov@dn.dk

DN Favrskov har  længe haft Bjørneklo-banden, der har til formål at udrydde den invasive art kæmpe bjørneko i Favrskov kommune i samarbejde med kommunen og lodsejere.

I perioden medio april til medio maj udstyres bestyrelse og aktive i bjørneklo banden med en feltspade til at medtage på vandreture, så man kan stikke enkeltplanter, hvor man kommer frem. De samme steder skal tjekkes igen i løbet af  juli og igen i august for at sikre med genvækst.  Bemærk, at der formelt kræves tilladelse fra lodsejere, men da det er en meget tung affære og de de fleste vil være glade ved det, gør vi det bare uden de større armsving, der hvor vi tror at lodsejerene er interesseret heri.