Biodiversitet har fået bedre kår, og vi har sikret adgang til naturen:

  • Afslag fra naturbeskyttelseslovens § 3 og påbud om at fjerne plantede sitkagraner på overdrev
  • Afslag på ansøgning om nedlæggelse af markvej 
  • Afslag på lovliggørende landzonetilladelse til opførelse af hytte og brændeskur i § 3 område
  • påbud om at reetablere markvej

 

 

Eksempel på ulovligt opført jagthytte