Kommuneplan

Favrskov byråd vedtog november  2019 "Plan og Bæredygtighedsstrategi 2030"    
Strategien udtrykker byrådets mål for den fysiske planlægning og en bæredygtig udvikling. Samtidig fungerer den som oplæg til den kommende revision af kommuneplanen 

Vi i DN Favrskov har derfor nedsat en arbejdsgruppe, der gennemgåer både den eksisterende kommuneplan og planstrategien og udfærdiger vores ønsker på Natur-, Miljø- og klimåområdet. Vores ideer og ønsker vil proaktivt blive stillet til rådighed for forvaltning og byråd.

For os er det vigtigt, at kommunens udvikling ikke kun drejer sig om vækst med naturen som rammer for nye bebyggelser, men at naturen får mere plads på naturens præmisser, at vi får områder med vild natur, at vi får mere skov og at vi beskytter vores drikkevand.

Stier

DN Favrskovs stigruppe arbejder med stier, der skaber forbindelse til naturområder og det åbne land. Vi holder øje med de sager, hvor der nedlægges markveje og stier og sender høringssvar hertil. 

Klima

DN Favrskovs klimagruppe er dybt engageret i arbejdet med Klimaugerne 2020.

 

Vi vil gerne høre fra dig, hvis du har ideer eller hvis du har lyst til at være med i arbejdet.