Nyhed

Vild med Favrskov - Kommunens Biodiversitetsplan!

Favrskov kommune fik i 2020 sin første Biodiversitetsplan med tilhørende handleplan!

Biodiversitetsplanen forpligter kommunen til at gøre en indsats, lige som den skal inspirere borgere og erhverv til på frivillig basis at skabe større biodiversitet i kommunen.

Biodiversitet defineres som det mylder af liv i form af dyr, planter, svampe, bakterier og alt levende, der tilsammen udgør biologisk mangfoldighed og er afgørende for arternes overlevelse.

Besøg Biodiversitetsplan - Vild med Favrskov og se de mange fine tiltag!

I dette forår skal handleplanen for 2020-2021 evalueres, og en ny handleplan for 2022-2023 skal vedtages.

Danmarks Naturfredningsforening Favrskov har sendt bemærkning og forslag til den nye handleplan - læs vores input her!